switch to english

CartuBank

CartuBank


ბანკი ქართუს ახალი წარმატება!

05 თებერვალი, 2016

„Fitch“-მა ბანკ ქართუს მიანიჭა IDR -ის რეიტინგი „B+ სტაბილური პერსპექტივა“...

მეტის ნახვა

თანამშრომლობა კომერცბანკთან

05 თებერვალი, 2016

კომერცბანკთან უკვე 10 წლიანი გამოცდილება გვაკავშირებს და ეს...

მეტის ნახვა