switch to english

CartuBank

CartuBank


მიიღეთ საუკეთესო შესაძლებლობები თქვენი ბიზნესის განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის Visa-სთან ერთად და გაიგეთ მეტი სპეციალური                          შეთავაზებების შესახებ Visa Concierge chatbot-ში ან მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პლატფორმაზე www.visa.com.ge.

ინფორმაცია ლოკალური და საერთაშორისო შეთავაზებების შესახებ იხ. დანართში ან ეწვიეთ ვებ გვერდს www.visa.com.ge .

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.